ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χερσονήσου περιόδου 2021-2022

Δείτε το πρόγραμμα: