ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Δράσεις δεντροφύτευσης και καθαρισμού ακτών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. (Συλλόγους, πολίτες, μαθητές, κ.α.)
  • Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και ημερίδες για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των Πολιτών σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Επιμορφωτικές Ημερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα σχολεία του δήμου μας.
  • Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
  • Εθελοντικές δράσεις για τον καθαρισμό οικισμών και κοινοχρήστων χώρων.
  • Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις της Χώρας.
  • Ενημέρωση για την Ανακύκλωση και ειδικότερα για τα προγράμματα Ανακύκλωσης Μπαταριών.