ΚΔΑΠ

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Υπό ίδρυση τριών (3) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 120/2020 (ΑΔΑ: 6Y62OΛ6Χ-ΜΤΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ., εγκρίθηκε η ίδρυση και η λειτουργία τριών (3) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Χερσονήσου, τα οποία θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις των παρακάτω σχολικών κτιρίων:

  • 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων
  • 1ο  και το 2ο Δημοτικό στο Λιμένα Χερσονήσου
  • Δημοτικό Σχολείο Χερσονήσου 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), είναι δομές που για πρώτη φορά θα συσταθούν στο Δήμο Χερσονήσου και θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά, με πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά δημιουργικές δραστηριότητες. Λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 χρονών. 

Τα  ΚΔΑΠ θα στεγάζονται σε σχολικά συγκροτήματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το Δήμο Χερσονήσου για το σκοπό αυτό.

Η δημιουργία Κ.Δ.Α.Π. θα δώσει πολλές διεξόδους και επιλογές δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά του Δήμου μας και θα βοηθήσει σημαντικά τους γονείς στην εξισορρόπηση των οικογενειακών και επαγγελματικών απαιτήσεων.

Η λειτουργία των υπό ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Για τους γονείς που θα επιλεγούν ως δικαιούχοι πρόσθετης αξίας τοποθέτησης (voucher) από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στο πρόγραμμα η συμμετοχή των παιδιών τους είναι δωρεάν.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότησή τους και σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε επίσημα την έναρξη λειτουργίας τους.

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ