ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10/2021 (ΑΔΑ: 61ΖΩΟΛ6Χ-Κ1I) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ., εγκρίθηκε η ίδρυση και η λειτουργία του “Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου”, το οποίο θα στεγαστεί στο δημοτικό ακίνητο επί της οδού Γιαμπουδάκη 7 στον Λιμένα Χερσονήσου, έπειτα από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου από το Δήμο Χερσονήσου.

Το Δημοτικό Ωδείο θα προσφέρει στους σπουδαστές του μουσική παιδεία με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας (κρατικά αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών), και θα αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο μουσικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, μέσω της ανάπτυξης της μουσικής παιδείας των νέων του τόπου μας,  είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία για την κοινωνία μας και τη συνοχή της.

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αδειοδότησή του και σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε επίσημα την έναρξη λειτουργίας του.

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ