ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου δημιουργεί για πρώτη φορά το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση και τη λειτουργία των δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Χερσονήσου. 

Παράλληλα εναρμονίζεται ως όφειλε, με την Υ.Α 17112/2000 (Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστήριων της Χώρας) και προχώρησε στην κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο Χερσονήσου στην Κ.Ε.Δ.Χ. με την 97/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦΙΞΟΛ6Χ-02Γ).

Με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τη χρήση των αθλητικών χώρων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, ο Κανονισμός προασπίζει τη διαφάνεια και την ισότιμη  αντιμετώπιση των αθλούμενων, αλλά και μεριμνά για την αξιοποίηση και αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών υποδομών.

Δείτε τον κανονισμό λειτουργίας:

Αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ. από τον Δήμο Χερσονήσου:

Διεύθυνση Ονομασία Είδος Αθλητικής Εγκατάστασης Αθλήματα που διεξάγονται Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ            
Μάλια Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11Χ11 Ποδόσφαιρο Φυσικό χόρτο        ανοικτού τύπου 64Χ104
Μάλια Γήπεδο Αντισφαίρισης Αντισφαίριση Σκληρό γήπεδο     ανοικτού τύπου 19Χ37
Μάλια Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Πετοσφαίρισης Καλαθοσφαίρισης Πετοσφαίριση Ανοικτού τύπου 21Χ35
Μάλια Βοηθητικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Ποδόσφαιρο Πλαστικός χλοοτάπητας ανοικτού τύπου
Μάλια Βοηθητικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Ποδόσφαιρο Πλαστικός χλοοτάπητας ανοικτού τύπου 52Χ68
Κράσι Γήπεδο καλαθοσφαίρισης Καλαθοσφαίριση Ανοικτού τύπου
Μοχός Γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 Ποδόσφαιρο Ανοικτού τύπου 62Χ102
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Άνω Χερσόνησος Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 Ποδόσφαιρο Πλαστικός χλοοτάπητας ανοικτού τύπου
Άνω Χερσόνησος Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Καλαθοσφαίριση ανοικτού τύπου
Λιμένας Χερσονήσου Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίριση Πετοσφαίριση  Χειροσφαίριση Κλειστού τύπου      1353,28 μ2
Λιμένας Χερσονήσου Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11Χ11 Ποδόσφαιρο Πλαστικός χλοοτάπητας ανοικτού τύπου 65Χ112
Λιμένας Χερσονήσου 2 Γήπεδα Αντισφαίρισης Αντισφαίριση Σκληρά γήπεδα 34Χ37
Λιμένας Χερσονήσου 1 Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης / Πετοσφαίρισης Καλαθοσφαίριση Πετοσφαίριση 34Χ21
Γωνιές Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης Καλαθοσφαίριση 21Χ35
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ
Βραχόκηπος Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 Ποδόσφαιρο Πλαστικό ανοικτού τύπου
Βραχόκηπος 2 ανοικτά Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης Καλαθοσφαίριση
Ανώπολη Γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 (ξηρό) Ποδόσφαιρο Ξηρό ανοικτού τύπου 65 Χ 112
Γούρνες Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης – Πετοσφαίρισης Καλαθοσφαίρισης Πετοσφαίριση Κλειστού τύπου 400μ2
Γούρνες 2 ανοικτά γήπεδα Αντισφαίρισης Αντισφαίριση Σκληρά γήπεδα ανοικτού τύπου 400μ2
Γούρνες Γήπεδο ποδοσφαίρου Ποδόσφαιρο Ξηρό  ανοικτού τύπου 65Χ112
Γούβες Γήπεδο Ποδοσφαίρου   11Χ11 (ξηρό) Ποδόσφαιρο Ξηρό  ανοικτού τύπου 65Χ112
Γούβες-Καλό χωριό Γήπεδο Ποδοσφαίρου  5X5 Ποδόσφαιρο Ξηρό ανοικτού τύπου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Επισκοπή Γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 Ποδόσφαιρο Ξηρό ανοικτού τύπου 65Χ112
Ελιά Γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 Ποδόσφαιρο Ξηρό ανοικτού τύπου 65 Χ 112