Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε θεατρικές ομάδες/σχήματα για τη διοργάνωση: “Καλοκαιρινά Ραντεβού στον Δήμο Χερσονήσου 2023”

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 2023: «Καλοκαιρινά Ραντεβού στον Δήμο Χερσονήσου», καλεί θεατρικές ομάδες/σχήματα να υποβάλλουν προτάσεις για παραστάσεις που αφορούν σε όλες τις μορφές θεάτρου και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε υπαίθριους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Επωνυμία και σύντομο ιστορικό της θεατρικής ομάδας/σχήματος
  • Τίτλος του έργου, συγγραφέας
  • Συντελεστές της παράστασης
  • Φωτογραφίες, αφίσα, σχετικό βίντεο
  • Κόστος της παράστασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή δια ζώσης έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ηλεκτρονικά: kedh-culture@hersonisos.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
Τ.Κ. 71500, Γούρνες

τηλέφωνο επικoινωνίας: 2810 332138 (εσωτερικό: 5)

Επισημαίνεται ότι η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου.

O Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Χ.

Γιάννης Μηλάκης