ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάμερες

Οι κάμερες έχουν σκοπό τη παρακολούθηση της καιρικής δραστηριότητας στη περιοχή του δήμου Χερσονήσου και τη προβολή και απεικόνιση τοπίων του.

Οι κάμερες δεν αποτελούν ιδιοκτησία μας, δεν αποθηκεύουν εικόνες ή βίντεο και έχουν τοποθετηθεί από τους ιδιοκτήτες τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το υλικό και τα δεδομένα των καμερών ανήκουν αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες τους, οι  οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες της παρούσας ιστοσελίδας, φέρουν δε την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη και τις αντίστοιχες έννομες συνέπειες. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί ότι προσβάλλεται η ιδιωτικότητά του μέσα από την παρουσίαση των καμερών παρακαλούμε να μας το επισημάνει και εμείς θα προβούμε άμεσα στην αφαίρεση ή τροποποίηση της εικόνας.

Τα δικαιώματα των καμερών ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.