ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aλλά και να αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επισκεπτών στα ήθη και έθιμα, στις τέχνες, τα γράμματα, τη μουσική, το θέατρο, την ιστορία αλλά και τη λογοτεχνία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΧ αναπτύσσει συνεργασίες με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς αλλά και με ομάδες πολιτών και εθελοντών.

Δημοτική Χορωδία
Δήμου Χερσονήσου

Δράσεις –
Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Δημοτική
Βιβλιοθήκη

Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Φορείς Δήμου Χερσονήσου