ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

H συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας και η ευαισθητοποίηση των πολίτων μέσα από δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, αποτελούν βασική μας προτεραιότητα.

Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΠΟ ΚΑΠΑΚΙΑ,
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΥΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ