ΠΑΙΔΕΙΑ

Mε την ίδρυση και λειτουργία «Δημοτικού Ωδείου»,  αλλά και η διεκδίκηση κάθε είδους προγράμματος και δράσης που ενισχύει την εκπαίδευση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης.

Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.)

Δημοτικό Ωδείο
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Χερσονήσου

Λοιπές
Δράσεις