ΚΕΔΧ

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

Γιάννης Μηλάκης

Ο Γιάννης Μηλάκης γεννήθηκε το 1990 στο Ηράκλειο Κρήτης και αποφοίτησε από το Λύκειο Χερσονήσου.

Εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία υπηρετώντας στην 35η Μοίρα Καταδρομών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).

Γονείς του είναι ο Νικόλαος Μηλάκης, Διοικητής στο Α.Τ. Καστελίου Πεδιάδος  με καταγωγή από τον Αβρακόντε Οροπεδίου Λασιθίου και μητέρα του η Σοφία Πλατή από το Τζερμιάδο Οροπεδίου Λασιθίου, ιδιωτική υπάλληλος. Έχει δύο αδέρφια, το Μενέλαο και τον Παναγιώτη. Κατοικεί μόνιμα στην περιοχή των Αγριανών Χερσονήσου και είναι ιδιωτικός υπάλληλος.

Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τους κρητικούς παραδοσιακούς  χορούς με πολλές συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγριανών από το 2010 έως το 2018, με δράσεις σχετικές με τον εθελοντισμό, την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, τα ήθη και έθιμα του τόπου.

Είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου από το 2014. Έχει διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος νεολαίας από το 2014 έως το 2019 και Πρόεδρος της κατασκήνωσης Παιδική Εξοχή (πρώην ΠΙΚΠΑ) στο Κοκκίνη Χάνι για τις περιόδους 2017-2018.

Από το Σεπτέμβριο του 2019 είναι Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

Τηλ. σταθερό: +30 2810 332138
Email: giannismilakis90@gmail.com
Social Media:

Βιογραφικό Προέδρου:

Αντιπρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

Ανδρονίκη Μαραγκάκη

Είναι κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. «Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού».

Εργάστηκε στο τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χερσονήσου από το 2001 έως το 2002.

Από το 2004 έως και σήμερα εργάζεται στην Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κρήτης/ Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

Είναι Διεθνής κριτής καλαθοσφαίρισης, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος, γενική γραμματέας και από το 2020 έως σήμερα είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Κριτών Καλαθοσφαίρισης Κρήτης.

Από το Φεβρουάριο του 2022 είναι αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου.

Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού.

Βιογραφικό  Αντιπροέδρου:

Σύσταση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) συστάθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1022/26-05-11, έπειτα από τη συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων των συνενωμένων Δήμων : 

α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Επισκοπής (ΚΕΔΕ) (ΦΕΚ 1955/24-12-2010),

β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γουβών (ΦΕΚ2404/24.12.2010), 

σε μία νέα Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) και των άρθρων 254 και 255 του ν. 3463/2006 (ΚΔΔ). Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Λιμένας Χερσονήσου.

ΦΕΚ Σύστασης Κ.Ε.Δ.Χ. 1022/26.5.2011:

Σκοπός

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα, συναφών με την κοινωνική πρόνοια και την αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον.

Τομείς Δράσης

Α. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας  Ηλικιωμένων κ.α.) 

Β. Παιδεία (λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), λειτουργία Δημοτικού Ωδείου, κ.α.)

Γ. Πολιτισμός (λειτουργία βιβλιοθήκης, διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου  κ.α.)

Δ. Αθλητισμός (λειτουργία αθλητικού κέντρου, λειτουργία γυμναστηρίου, συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού, λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης κ.α.) 

Ε. Περιβάλλον (εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία του εδάφους κ.α.)                 

Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Χ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίσθηκαν μαζί με τους αναπληρωτές τους με τις υπ’ αρίθμ. 310/11-10-2019 και 331/20-10-2019 (τροποποιητική) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου.Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

ΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Ιωάννης Μηλάκης Νικόλαος Φαζάκης 
Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Τραβαγιάκης Ιωάννης Πατεράκης 
Μέλος Γεώργιος Χειρακάκης  Κωνσταντίνος Αναστασάκης 
Μέλος Γεώργιος Μπαγουράκης  Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης  
Μέλος Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ Ματθαιάκης 
Μέλος Νίκη Μαραγκάκη  Ευαγγελία Περβολαράκη 
Μέλος Αμαλία Κουτσαντωνάκη  Κάτια Πελεκονάκη  
Μέλος Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης  Βαρδής Φραγκιαδάκης 
Μέλος Δέσποινα Πλευράκη  Ευριδίκη Ζερβάκη 
Μέλος Χρυσοβαλάντου Παρθενιάδου  Ζαχαρένια Δρόσου- Καμηλάκη  
Μέλος Κωνσταντίνος Συναδινάκης  Ιωάννης Διπλαράκης 

 

Aποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου 310/2019, 331/2019.: