ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα: Πλησίον Φιλωνίδειου Αθλητικού Κέντρου, Τ.Κ. 70014, Λιμένας Χερσονήσου

Κεντρικά Γραφεία Κ.Ε.Δ.Χ.: Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, Τ.Κ. 71500, Γούρνες                                                  

Τηλ. Επικοινωνίας:  +30 2810 332138
Email: koinofelis@hersonisos.gr

Πρόεδρος: i.milakis@hersonisos.gr
(Εσωτερικό: 1)
Γραμματεία Δ.Σ.: kedh-ds@hersonisos.gr
(Εσωτερικό: 1)
Τμήμα Πολιτισμού: kedh-culture@hersonisos.gr
(Εσωτερικό: 5)
Τμήμα Αθλητισμού / Περιβάλλοντος: kedh-sports@hersonisos.gr
(Εσωτερικό: 4)
Δημοτική Χορωδία Δήμου Χερσονήσου: municipalchoir@hersonisos.gr
(Εσωτερικό: 5)
Βοήθεια στο Σπίτι: vss@hersonisos.gr
(Εσωτερικό: 2)