Χρήση δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης ως φυσικό πρόσωπο