ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ανάπτυξη και η προώθηση του Αθλητισμού αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου.

Αντιλαμβανόμενοι τον Αθλητισμό ως ανάγκη και δικαίωμα όλων των πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, η Κ.Ε.Δ.Χ., 

  • οργανώνει, διαχειρίζεται, συντηρεί και παρακολουθεί τη λειτουργία των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων,
  • παραχωρεί την χρήση των γηπέδων σε τοπικά Σωματεία και αθλούμενους πολίτες,
  • υλοποιεί προγράμματα Άθλησης για Όλους, 
  • δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την προώθηση του αθλητισμού με γνώμονα την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας μέσα από τα οφέλη του,
  • σχεδιάζει και αναπτύσσει δράσεις αθλητισμού 

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση, η λειτουργία και η διαχείριση αθλητικών κέντρων, αθλητικών χώρων και γηπέδων, η υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και αγωνιστικού Αθλητισμού σε ανοιχτούς και ασφαλείς χώρους άθλησης προσβάσιμους στους πολίτες. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού επιπέδου, καθώς και εκδηλώσεων φορέων τοπικού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητά μας. Παράλληλα υλοποιούμε τις απαραίτητες υποστηρικτικές και συνοδευτικές ενέργειες για την ανάπτυξη, την προαγωγή και διάδοση του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ